The C24 Foundation

VEDTÆGTER

CVR-nr 31116228

 § 1

Fondens navn er: “The C24 foundation”

 

§ 2

Fonden er indregistreret i Danmark

Adresse på det indregistrerede kontor er: Lerhøj 20 – 2880 Bagsværd - Denmark

 

§ 3

Fondens formål er at modtage og administrere midler til velgørende formål til fordel for fattig og dårligt stillede mennesker, som lider af alkohol og/eller anden kemisk afhængighed – samt deres familier.


§ 4

Fondens midler skal finansiere behandling for mennesker, der lider af de nævnte sygdomme.


§ 5

Beløb af aktiver, som fonden er i besiddelse af er: Ejendom: NUL, Andre midler: NUL

 

Fonden skal finansieres under følgende generelle forholdsregler: Ved bidrag til fonden af midler eller ejendom uindskrænket eller ubetinget til dens formål som heri foreskrevet og ikke for andre formål.


§ 6

Fonden er organiseret på en bestyrelses-basis.


§ 7

Da dette er en velgørende fond er den uden tidsbegrænsninbg og i uafbrudt varighed.


§ 8

Antallet af bestyrelsesmedlemmer for denne fond kan fastsættes fra gang til gang af bestyrelsesmedlemmerne på et af bestyrelsesmøderne, men må aldrig være mindre end 3 (tre) eller mere end 7 (syv). Bestyrelsesmedlemmer kan vælges på ethvert bestyrelsesmøde ved simpelt flertal af bestyrelsesmedlemmerne. Ethvert bestyrelsesmedlem skal virke indtil en efterfølger er valgt. En person skal afgå som bestyrelsesmedlem ved død eller ved ved opsigelse.


§ 9

Alle midler, ejendom og akkumulation heraf i Fonden skal beholdes og administreres til at virkeliggøre formålet med fonden.

Ved en opløsning af fonden skal bestyrelsen, efter at have betalt eller have hensat til at betale for alle fonden’s forpligtelser, disponere over alle aktiver til sådanne velgørende organisationer, som arbejder på at forbedre livskvaliteten for fattige og dårligt stillede mennesker.

 

Disse vedtægter ved indregistreringen blev vedtaget 1. Oktober, 2007

 

BESTYRELSEN