Kemisk afhængighed
- alkohol-, narkotika og medicinafhængighed ødelægger menneskeliv, splitter familier og slår i sidste ende folk ihjel.
I Danmark er der tale om en folkesygdom.

  • 200.000 danskere har en afhængighed af alkohol, som kræver professionel behandling, og for 300.000 danskere er der tale om et forbrug, der ligger over den såkaldte genstandsgrænse.
  • 100.000 danskere har udviklet en medicinafhængighed.
  • Mindst 500.000 familiemedlemmer lever med og lider under det hver eneste dag.

Sygdommen kemisk afhængighed koster det danske samfund 6-10 milliarder kroner hvert eneste år. Hertil kommer de store personlige, sociale og psykiske omkostninger.

Det er en høj pris at betale!

På de efterfølgende sider kan du få svar på mange af dine spørgsmål om kemisk afhængighed og behandling.