Hiến chương của NGO Fontana
NGO Fontana tin rằng:

• Trong xã hội, mối quan tâm về sức khoẻ cộng đồng bao giờ cũng được ưu tiên hơn mối quan tâm về kinh tế của một cá nhân

• Rượu và ma tuý không phải là những thứ hàng hoá thông thường có thể bày bán ở chợ. Chúng có thể gây nguy hiểm và và tác động không tốt đến tinh thần cũng như khiến cho người sử dụng rơi vào tình trạng bị nghiện. Do vậy, việc sử dụng chúng nên được kiểm soát công khai.

• Nhà nước nên có những chính sách quy định về các phương tiện sản xuất, phân phối, tiêu thụ cũng như kiểm soát chúng.

Các thành viên của tổ chức NGO Fontana cũng nhận thức được rằng:

• Sự tồn tại của rượu và ma tuý có tác động xấu cho xã hội

• Cần ban hành các luật để tạo nền tảng ra đời của các chính sách phòng ngừa

• Cần có sự kết hợp tương xứng giữa việc cung cấp thông tin, giáo dục, điều trị với rượu và ma tuý cũng như các chính sách kiểm soát ma tuý