Tổ chức phi chính phủ Fontana hoạt động trong lĩnh vực gì?
Đặt trụ sở tại Copenhagen, Đan Mạch và tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, tổ chức phi chính phủ Fontana là tổ chức thành viên cam kết thúc đẩy phòng chống và giảm tác hại của Chứng nghiện thông qua việc giáo dục , kết nối mạng lưới, hợp tác và chữa trị cho mọi người bị mắc các chứng nghiện. Để đạt được mục tiêu của mình, tổ chức phi chính phủ Fontana hoạt động để:
1. Tạo ra và nuôi dưỡng mối quan hệ giữa các tổ chức có cùng mối quan tâm đến tác hại của Chứng nghiện:

Tố chức phi chính phủ Fontana duy trì các mối quan hệ với các tổ chức tương tự ở Châu Âu và trên thế giới, đồng thời tích cực tăng cường sự hợp tác giữa các thành viên và các tổ chức phi chính phủ khác cũng hoạt động trong lĩnh vực giáo dục phòng chống và điều trị các tác hại của Chứng nghiện.

Các nỗ lực theo định hướng này bao gồm:

  • Thúc đẩy sự hiểu biết về các phản ứng mang tính văn hóa, xã hội, kinh tế và chính trị đối với việc sử dụng rượu và ma túy giữa các thành viên trên toàn thế giới.
  • Hỗ trợ việc thu thập, đối chiếu, phân tích, phổ biến và tận dụng các tài liệu về Chứng nghiện và các tác hại có liên quan.
  • Tăng cường một loạt các chương trình giáo dục và đào tạo cho các khu vực mục tiêu đặc biệt chẳng hạn như nơi làm việc, trường học, và các tổ chức xã hội và tổ chức y tế.
  • Tìm kiếm sự hợp tác với các cơ quan quốc gia và quốc tế phù hợp.
  • Tham gia và phát biểu tại các hội nghị và cuộc họp của các tổ chức khác trong lĩnh vực y tế cộng đồng, các vấn đề xã hội và việc phòng chống và điều trị Chứng nghiện
  • Khuyến khích hỗ trợ các nghiên cứu tổng hợp trong lĩnh vực Chứng nghiện, các tác hại và cách điều trị nó.

2. Tác động đến các nhà hoạch định chính sách bằng cách đưa ra các bằng chứng và các chính sách và cách điều trị Chứng nghiện hiệu quả.

Các lựa chọn về chính sách bao gồm:

  • Giáo dục về rượu và ma túy và sự cần thiết của các chính sách phù hợp
  • Hạn chế việc quảng bá các chất gây nghiện
  • Các hành động can thiệp đối với từng cá nhân
  • Cách điều trị dựa vào các dấu hiệu

3. Chính sách giám sát

Tổ chức phi chính phủ Fontana không ngừng hoạt động thông qua các văn phòng của tổ chức tại Đan Mạch và Việt Nam để theo sát các cuộc thảo luận về chính sách và thông qua việc tham dự các cuộc họp mở rộng tại các nước. Tổ chức luôn cố gắng duy trì các mối quan hệ với các nhân vật chủ chốt trong lĩnh vực này và dõi theo những diễn biến hiện tại trên các tài liệu xuất bản tương ứng. Các diễn biến quan trọng tại tất cả các khu vực ảnh hưởng đến việc phòng chống và điều trị Chứng nghiện đều được công bố trên trang web này.

4. Tích cực ủng hộ việc phòng chống và điều trị Chứng nghiện

Với mục tiêu chung là đảm bảo việc phòng chống và điều trị Chứng nghiện sẽ được xem xét tại tất cả các cuộc thảo luận, trong các chính sách và quy định do các tổ chức quốc gia, khu vực và quốc tế ban hành, tổ chức phi chính phủ Fontana se tham dự các cuộc họp và hội nghị để thông báo cho các nhà quyết sách của Đan Mạch và Việt Nam về Chứng nghiện và các lĩnh vực liên quan.