Chào mừng bạn đến với Fontana
Tổ chức phi chính phủ Fontana được thành lập năm 1998 là một tổ chức phi lợi nhuận. Thành viên của tổ chức có quan điểm và thái độ về văn hoá rất đa dạng.

Tổ chức phi chính phủ Fontana tập trung vào tác động Chứng Nghiện đối với cá nhân, họ hàng của người đó và xã hội. Tổ chức phối hợp và hình thành liên minh với những tổ chức phi chính phủ tự nguyện cùng chí hướng.