Rượu là gì?
Rượu là một thuật ngữ chung để chỉ nhiều loại hợp chất hóa học khác nhau có các tính chất đặc trưng riêng.
Loại rượu mà con người thường uống là êtylic hay ethanol. Nó được tạo ra từ phản ứng hóa học lên men nuôi đường hoặc tinh bột trong một số loài thực vật nào đó chẳng hạn như lúa mạch hay nho, và tạo ra rượu cùng khí cácbonic. Ethanol có các màu sắc, hương vị, độ hiệu nghiệm khác nhau tùy thuộc vào loại hoa quả hay thực vất được sử dụng trong quá trình sản xuất ra nó và phụ gia được sử dụng.
 
Rượu - Không phải là hàng hoá thông thường
Từ quan điểm sức khoẻ cộng đồng, việc uống rượu là một nguyên nhân chủ yếu làm lan tràn bệnh tật và gây tử vong trên quy mô toàn cầu.
Trong 50 năm qua, đã có những tiến bộ đáng kể trong quá trình nghiên cứu khoa học về mối quan hệ giữa rượu và sức khoẻ. Những kết quả từ việc nghiên cứu lẽ ra nên tạo nền tảng khoa học để tranh luận công khai và hoạch định chính sách quốc gia. Tuy nhiên, nhiều bằng chứng khoa học được báo cáo trong những ấn bản kinh viện không thích hợp lắm để phục vụ cho việc phòng tránh và chính sách chữa trị.

Rượu là một sản phẩm tham gia vào nhiều lĩnh vực của cuộc sống xã hội trên mọi khu vực của thế giới. Nhưng rượu không phải là hàng hoá bình thường. Chúng ta không nên vì những phong tục xã hội và mối lợi về kinh tế mà bỏ qua một sự thật rằng rượu là một chất độc hại. Nó có khả năng tàn phá gần như mọi cơ quan và hệ thống của cơ thể. Không có một loại hàng hoá nào khác được đưa vào cơ thể, kể có thuốc lá, lại có sức huỷ hoại mạnh mẽ như thế. Vì vậy, để bảo vệ sức khoẻ cộng đồng thì cần phải áp dụng những biện pháp tăng cường, một số biện pháp tương đối dễ thực hiện, nhưng một số khác thì cần phải huy động nhiều nguồn lực, kỹ năng và sự hỗ trợ của tất cả mọi người.

Do nền tảng khoa học cho chính sách về rượu bắt đầu được hình thành, rõ ràng không thể chấp nhận cách tiếp cận đơn lẻ theo chính trị để ngăn chặn những vấn đề về rượu mà cần phải kết hợp các chính sách và chiến lược. Nếu nhận thức này là đúng thì ý kiến cho rằng chính sách về rượu là một quá trình luôn thay đổi cần phải liên tục thích ứng với thời đại nếu nó nhằm phục vụ quyền lợi về sức khoẻ của công chúng cũng là hợp lý.

Một số cuộc nghiên cứu đã phân tích mối quan hệ giữa các hình thức uống rượu và sự phụ thuộc vào rượu. 
Bất kể tửu lượng được đo như thế nào, một người càng liên tục uống rượu thì mức độ phụ thuộc vào rượu càng cao. Cả lượng rượu uống trung bình và hình thức uống rượu nhiều vào một lần đều liên quan đến sự phụ thuộc, và nguy cơ phụ thuộc tăng tuyến tính với số lượng rượu tăng thêm. 
Tuy nhiên, bản chất và xu hướng quan hệ nhân quả là không rõ ràng. Sự phụ thuộc có thể dẫn đến việc uống rượu nhiều, hoặc uống rượu nhiều làm phát sinh sự phụ thuộc, hoặc cả hai cơ chế này có thể diễn biến tương hỗ.

Việc rượu có khả năng tự củng cố có tầm quan trọng thiết yếu để hiểu động lực của mối quan hệ giữa con người và thói quen uống rượu của người đó. Vì vậy, một xã hội càng tiêu thụ nhiều rượu bao nhiêu thì xã hội đó càng xảy ra lắm sự cố bấy nhiêu. Do vậy, một cách để ngăn chặn những vấn đề về rượu là thông qua những chính sách nhằm giảm mức tiêu thụ rượu trung bình.

Trước đây sự phụ thuộc vào rượu thường được xem là một phương pháp trị bệnh chủ yếu áp dụng cho người đang điều trị. Nhưng những bằng chứng gần đây đã cho thấy một cách thuyết phục rằng mức độ thói quen hoặc sự phụ thuộc nhẹ nhàng rất phổ biến trong người dân và có liên quan đến những vấn đề xảy ra ngày càng nhiều.

Sự phụ thuộc là một vấn đề liên tục và có thay đổi khác xa so với những thái cực quan sát thấy ở trong phòng khám. Sự phụ thuộc nhẹ nhàng có mối quan hệ với gánh nặng rất lớn đối với sức khoẻ người dân bởi nó phổ biến và sự phụ thuộc mãnh liệt, mặc dù ít thông dụng hơn nhưng lại dính dáng đến rất nhiều vấn đề khác.

Sự phụ thuộc vào rượu có rất nhiều nguyên nhân khác nhau, kể cả tính dễ tổn thương do di truyền, nhưng có một điều kiện là sự tiếp xúc với rượu. Càng uống nhiều rượu thì rủi ro càng lớn. Thách thức đối với sức khoẻ của người dân là phải xác định những chính sách làm cho người uống rượu ít bị phụ thuộc hơn, cá nhân ít bị tổn hại hơn và xã hội ít tốn kém hơn.