Dự án Binh Minh
Tính đến cuối năm 2005, đã có rất nhiều hoạt động được triển khai. Các thành viên thuộc dự án Binh Minh đang được đào tạo bởi Ragnar Larusson đến từ tổ chức NGO Fontana. Trung tâm điều trị bệnh Taarup và Binh Minh đang được nâng cấp và cải tiến. Các trang thiết bị mới nhằm phục vụ cho các hoạt động giáo dục và thể thao cũng đang được lắp đặt. Một số trong đó là do những người có tấm lòng hảo tâm tài trợ.
RagnarBinhMinhFront