1.  Kort Intervention

Screening og Kort Intervention (SBI) har vist sig at være en effektiv måde at gribe ind også overfor  ældre med et farligt eller skadeligt alkoholforbrug i begyndelsen af deres udvikling for dermed at begrænse skader for den enkelte.

Kort Intervention udfylder kløften mellem den forebyggende indsats og den mere intensive behandling af personer med alvorlige alkoholrelaterede lidelser.

Kort intervention kan således forebygge et fremtidigt alkoholproblem, forbedre sundheden og reducere udgifterne i sundhedsvæsenet.

SBI kan også lette henvisning af alvorlige tilfælde af alkoholafhængighed til specialiseret behandling.

Kort intervention er beregnet til at give råd og en kort vejledning til personer med alkoholproblemer.

SBI kan bruges til at identificere tre situationer

  • farligt drikkemønster
  • skadeligt alkoholforbrug
  • alkoholafhængighed

SBI er ikke designet til at behandle de ældre, der er alkoholafhængige.

I enhver diskussion om alkoholproblemer er det vigtigt at skelne mellem ”brug”, ”misbrug” og ”afhængighed”.

Brug refererer til en alkoholindtagelse, der ligger indenfor rammerne af Sundhedsstyrelsens anbefalede genstandsgrænse (7 genstande pr. uge for kvinder og 14 genstande pr. uge for mænd), om som ikke giver anledning til helbredsproblemer.

Alkoholmisbrug er en generel terminologi, der refererer til en risiko, der strækker sig fra et skadeligt forbrug til afhængighed.

Afhængighed er et syndrom af kognitive, adfærdsmæssige og neurofysiologiske symptomer.

Fordi alkoholmisbrug kan medføre skader uden tilstedeværelsen af en egentlig alkoholafhængighed, har ICD-10 indført begrebet ”skadelig alkoholforbrug” i nomenklaturen, fordi ICD beskæftiger sig med klassifikation af sygdomme, skader og årsager til dødsfald.

Skadelig brug af alkohol defineres som et alkoholforbrug, som allerede indebærer sundhedsproblemer.

De kan være fysiske - f.eks. fedtlever - eller psykiske, som f.eks. depressive episoder efter alkoholindtagelse.

Selvom det er vigtigt at kunne diagnosticere den ældres tilstand i form af skadeligt brug eller afhængighed, er det mindst lige så vigtigt at forstå drikkemønstret.

Nogle kan drikke store kvantiteter ved en enkelt lejlighed, hvorimod de normalt ikke har et risikoforbrug.

En sådan episodisk alkoholindtagelse vil som regel medføre beruselse med en akut risiko for tab af kontrol og personskade.

Andre kan regelmæssigt drikke umådeholdent og have etableret en høj tolerance for alkohol.

Kronisk overdreven brug medfører risiko for langsigtede medicinske tilstande som leverskader, visse kræftformer og psykiske lidelser.

Drikkemønstret (frekvens og kvantitet) er vigtige parametre.

Høj frekvens og/eller store mængder vil medføre problemer.

Og det er præcis på dette punkt den korte intervention skal fokusere.

Kort intervention har det formål at identificere et reelt eller et potentielt problem og motivere vedkommende til at ændre adfærd.

Kontakt os

Danmark Vietnam
Club 24 Club 24
Howitsvej 75 Nha Trang
DK 2000 Frederiksberg Ho Chi Minh City
Denmark Vietnam
Tel.: +45 2422 8008 Tel.: +84 (0) 936 126 709
http://www.club24u.dk http://www.club24u.dk
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
CVR: 39394111
P-nr.: