3. Den svære samtale

 Alkoholproblemer er stadig et tabu i det danske samfund. Et alkoholproblem betragtes ofte som flovt og skamfuldt både af voksne og børn. Alkoholforbrug bliver betragtet som en privat sag.

Nogle samtaler er sværere end andre. Det gælder især samtaler om meget personlige emner som sygdom, psykiske problemer, misbrug af alkohol eller lignende. Samtaler om den slags emner er så svære, fordi de går tæt på et andet menneskes private forhold, og fordi de let skaber en reaktion af, at man ”blander sig” i et andet menneskes liv.

Udfordringen er at gøre det alligevel - og få noget godt ud af det. Ved at lade være eller udskyde de vanskelige samtaler, risikerer man, at problemet vokser sig større og større.

For at samtalen skal lykkes, er det imidlertid afgørende, at den der intervenerer formår at lytte og har respekt for den ældres egne oplevelser. 

Skal - skal ikke?

Første skridt er en vurdering af, om problemet overhovedet er stort nok til, at det er nødvendigt at gribe ind?

Ved at gennemtænke spørgsmålet skabes en klar forståelse af, hvori problemet består. Det er samtidig nødvendigt for at kunne forklare problemet overfor den ældre.

For at samtalen kan forløbe konstruktivt, skal interventionisten vide, hvad målet med samtalen skal være, og hvilke løsningsmodeller, der er realistiske. Sæt en deadline for, hvor længe en løsning må være undervejs, men husk på, at problemet er opstået over tid, og derfor vil det også tage tid at få ændret mønstret.

Herefter skal der være styr på det praktiske. Der skal findes et sted, hvor mødet kan holdes.  Det skal være et sted, hvor der er fred og ro, og hvor den ældre føler sig tryg. 

Der skal laves en liste med den ældres ressourcer og styrkeområder, da den skal bruges til at indlede samtalen på en positiv måde.

Check liste for interventionistens forberedelse af samtalen

 1. Hvad er problemets fremtrædelsesform?
 2. Hvad er problemets konsekvenser?
 3. Kan du forstå/leve dig ind i problemet?
 4. Hvilke mål har du for problemets løsning?
 5. Hvad er dine løsningsforslag? 
 6. Hvad er personens ressourcer/styrkeområder?
 7. Vælg tid og sted
 8. Sælg samtalen


Samtalen

Indled samtalen med at rose den ældre.  På den måde viser du, at du ikke kun ser problemerne, men også styrker. Det øger chancen for, at den ældre ikke går i forsvarsposition, men er indstillet på at samarbejde.

Fremlæg herefter problemet i klare og præcise vendinger. Det er vigtigt at undgå ord som aldrig og altid, da de lægger op til uklarheder.

Gør det klart for den ældre, at han/hun har ret til ikke at svare på spørgsmål og afbryde samtalen. På den måde viser du, at samtalen ikke kun foregår på dine præmisser, og dermed viser du respekt for personen.

Når problemet er fremlagt, skal du finde ud af, hvordan vedkommende oplever situationen for at se, om I kan finde frem til et fælles udgangspunkt. Det kan du gøre ved at bruge en række forskellige spørgeteknikker og redskaber.

Du vil typisk møde et ud af tre reaktionsmønstre:

 • Modspillerkontakt: Personen nægter at anerkende, at der er et problem. Det kan skyldes, at problemet ikke er blevet forklaret ordentligt.
 • Passpillerkontakt: Vedkommende anerkender, at der er et problem, men kan ikke se, at han kan løse problemet selv, men føler sig som offer for omstændighederne.
 • Medspillerkontakt: Han/hun anerkender, at der er et problem og vil gerne være med til at finde en løsning på problemet. 

Sådan tackler du de forskellige reaktioner
Hvis den ældre reagerer med medspillerkontakt, kan samtalen benyttes til at opstille mål for problemets løsning. Forslag til løsninger bør så vidt muligt komme fra den ældre selv.  Målene skal være realistiske, målbare og motivere til handling. 

Inden du afslutter samtalen, skal I sammen finde frem til, hvilke løsningsforslag, der bringer jer tættest på det ønskede mål. Herefter skal I lave nogle aftaler om, hvad der skal gøres.

Hvis den ældre udviser modspillerkontakt, er der ikke andet at gøre end at afslutte samtalen, og selvom du måske er skuffet, er det vigtigt, at du afslutter samtalen med at give komplimenter og udtrykke, at du anerkender den ældres synspunkt. Du skal dog samtidig understrege, at du stadig mener, der er et problem, og at han/hun vil høre fra dig på et senere tidspunkt.

Formålet med at afslutte samtalen positivt er, at personen går derfra med en positiv fornemmelse og måske alligevel tænker over kritikken. Det er vigtigt, at komplimenterne virker oprigtige og ikke ironiske. Derfor skal du ikke svinge dig op til at bruge store ord, som du ellers aldrig bruger.

Hvis den ældre udviser passpilleradfærd, så skal du give vedkommende nogle observationsopgaver, hvor den ældre skal observere egen adfærd i forbindelse med problemet.

Opfølgning på samtalen

Problemet er desværre ikke løst ved en samtale, og det er vigtigt at følge op.

Hvis den første samtale blev afsluttet med modspillerkontakt, så kan du prøve at tage en ny samtale og denne gang inddrage en tredjepart, der måske kan hjælpe med at løsne op for situationen. 

Hvis den sidste samtale blev afsluttet med passpillerkontakt, så må du være indstillet på, at der kan gå lang tid før problemet bliver løst.

Hvis der var medspillerkontakt sidst, så skal du evaluere om problemet nærmer sig en løsning, er uændret eller blevet værre. Hvis problemet er uændret, gælder det om at forsøge at finde bitte små succeser og sætte fokus på dem for at opmuntre den ældre til at fortsætte arbejdet.

Sker der ikke nogen ændring, så må du tilbage og se på målene igen og finde frem til, hvordan de skal nås. Hvis situationen er blevet værre, så find ud af hvad det skyldes. Måske er der dukket nye problemer op.

Er der sket en forbedring, så kan du spørge vedkommende, hvad han har gjort for at løse problemet og opmuntre ham til at fortsætte af samme spor, så problemet ikke vender tilbage.

Kontakt os

Danmark Vietnam
Club 24 Club 24
Howitsvej 75 Nha Trang
DK 2000 Frederiksberg Ho Chi Minh City
Denmark Vietnam
Tel.: +45 2422 8008 Tel.: +84 (0) 936 126 709
http://www.club24u.dk http://www.club24u.dk
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
CVR: 39394111
P-nr.: